Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) opublikowało nowe rozporządzenie, które znacząco rozszerza listę kwalifikacji potrzebnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten, który wszedł w życie 21 maja 2024 r., precyzuje między innymi listę zawodów, które w najbliższych latach będą niezwykle pożądane w wojsku.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej nie pozostają bez reakcji na rosnące zagrożenie ze wschodu. Oprócz umocnień na granicach z Rosją i Białorusią, potrzeba szeregu specjalistów, którzy mogliby zasilić polskie wojsko. I wcale nie chodzi tu tylko o żołnierzy, którzy mieliby walczyć na froncie z potencjalnym agresorem. W siłach zbrojnych poszukują przedstawicieli wielu zawodów.

Kogo poszukuje wojsko?

Na liście są zawody tradycyjnie kojarzone z wojskiem, ale również takie, które przynajmniej w teorii z militariami mają niewiele wspólnego. Nowoczesne wojsko potrzebuje jednak takich specjalistów i to jak najszybciej.

Lista opublikowana przez MON:

kierowcy samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach oraz kierowcy posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych

– kierowcy autobusu

– pozostali kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

– operatorzy urządzeń energetycznych

– operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

– maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

– nurkowie

– skoczkowie spadochronowi

– ratownicy medyczni

– średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

– technicy teleinformatyki

– operatorzy sieci komputerowych

– Inżynierowie teleinformatyki oraz inżynierowie systemów i sieci komputerowych

– technicy nawigacji morskiej

– nawigatorzy lotniczy

– pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny, w tym pilot bezzałogowego statku powietrznego

– tłumacze (w tym języka migowego i tłumacz przysięgły)

– stermotorzyści żeglugi śródlądowej