Zatrudniająca ponad 32 tys. osób Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpoczęła sondaż dotyczący zainteresowania pracowników dobrowolnym odejściem z pracy z wykorzystaniem osłon socjalnych. Wcześniej szacowano, że w ten sposób może odejść z firmy ok. 3,8-4 tys. osób.

„Akcja, która potrwa do końca tego tygodnia, ma charakter wyłącznie sondażowy. Chcemy poznać skalę zainteresowania pracowników osłonami oraz uzyskać informację, jak to zainteresowanie rozkłada się w poszczególnych grupach zawodowych” – powiedział w środę PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

W ramach prowadzonej w PGG akcji informacyjnej pracownicy składają wstępne deklaracje przejścia do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), gdzie – zgodnie z tzw. ustawą górniczą – możliwe jest skorzystanie z finansowanych przez budżet osłon, czyli urlopów górniczych lub jednorazowych odpraw pieniężnych. Wstępne deklaracje nie są wiążące ani dla pracownika, ani dla pracodawcy i służą jedynie ocenie skali zainteresowania.

W kwietniowym porozumieniu ze związkami zawodowymi, poprzedzającym przekazanie kopalń Kompanii Węglowej do PGG, zapisano, że dobrowolnym przejściem do SRK w celu skorzystania z osłon może być zainteresowanych ok. 3,8-4 tys. pracowników. Obecny sondaż jest jedną z form weryfikacji tych szacunków; służy także ocenie, jak rozkłada się zainteresowanie np. wśród górników dołowych i pracowników powierzchni oraz w poszczególnych kopalniach.

Rzecznik PGG nie powiedział w środę, jaki majątek PGG wraz z grupą pracowników będzie przekazany do SRK oraz kiedy to nastąpi. Według wcześniejszych informacji, ma to być część obecnej kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej, po połączeniu tego zakładu z innymi rudzkimi kopalniami: Bielszowice i Halemba. Połączenie kopalń ma nastąpić 1 lipca, a przekazanie części majątku do SRK byłoby możliwe w kolejnym etapie restrukturyzacji, prawdopodobnie na przełomie roku.

Według danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, w pierwszym kwartale tego roku z osłon socjalnych przewidzianych w tzw. ustawie górniczej skorzystało już w sumie ponad 3 tys. osób – łączny koszt osłon dla nich to ok. 520 mln zł. Z tej grupy 2330 pracowników dołowych przeszło na urlopy górnicze, podczas których otrzymują trzy czwarte wynagrodzenia. 210 osób to przebywający na podobnych urlopach pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a 546 osób skorzystało z jednorazowych odpraw pieniężnych.

Osłony socjalne dla odchodzących z SRK pracowników kopalń są finansowane ze środków budżetowych. Do urlopu górniczego są uprawnieni pracownicy zatrudnieni pod ziemią, którym brakuje do emerytury nie więcej niż cztery lata pracy oraz pracownicy zakładu przeróbki mechanicznej węgla, którym zostało do emerytury nie więcej niż trzy lata. Podczas urlopu pracownicy otrzymują trzy czwarte miesięcznej pensji, a wraz z częścią nagród – nawet 90 proc. wynagrodzenia.

Z jednorazowych odpraw pieniężnych mogą korzystać pracownicy powierzchni (także zakładów przeróbczych), którzy przepracowali w przedsiębiorstwie górniczym co najmniej pięć lat, a do emerytury zostało im więcej niż 12 miesięcy. W zależności od terminu odejścia, odprawy mogą wynosić od ponad 25,7 tys. do nawet ok. 77 tys. zł brutto, nie licząc kodeksowej odprawy.

Z początkiem kwietnia Kompania Węglowa (obecnie PGG) przekazała już do SRK likwidowaną kopalnię Anna w Pszowie, wraz z grupą ok. 1,3 tys. pracowników. Ok. 900 z nich odeszło już z pracy korzystając z osłon. Jastrzębska Spółka Węglowa przygotowuje się do przekazania do SRK części kopalni Jas-Mos z grupą ok. 2,5 tys. pracowników. Plany dotyczące przekazania wybranego majątku do SRK ma również Katowicki Holding Węglowy.(PAP)