W trakcie majówki możemy zaoberwować wiele polskich flag wywieszonych na budynkach urzędów, bloków mieszkalnych na prywatnych posesjach, przy domach jednorodzinnych. Czy w dniach 1, 2 i 3 maja jest obowiązek wywieszania polskiej flagi? Czy grozi nam mandat?

1, 2, 3 maja. Kto jest zobowiązany wywiesić flagę?

jak informuje strona gov.pl, do wywieszenia flagi zobowiązane są organy administracji rządowej i inne organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne.

Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się lub umieszcza na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad.

Nie wywieszam flagi przed domem. Grozi mi mandat?

Nie, nie ma obowiązku wywieszania biało-czerwonej flagi na prywatnych posesjach. W blokach mieszkalnych decyzja o wywieszeniu flagi należy do wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy nieruchomości. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, również nie masz takiego obowiązku. To decyzja indywidualna czy zdecydujemy się na taki dobrowolny gest patriotyczny.

Jak prawidłowo wywiesić flagę?

Jeśli jednak decydujemy się na wywieszenie flagi przed naszym domem, warto wiedzieć jak poprawnie to uczynić. Wywieszona flaga powinna być czysta, wyprasowana i przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu. Należy umieścić ją w taki sposób, by nie dotykała ani ziemi, ani podłogi. Nie może też być zamoczona w wodzie ani zawijać się wokół masztu. Flaga państwowa RP ma dwa pasy poziome równej szerokości, biały u góry i czerwony u dołu. Prawidłowe proporcje to 50 cm na 80 cm.

Pod żadnym pozorem flagi państwowej nie można porzucić ani wyrzucić jej na śmietnik. Wyrzucenie polskiej flagi na śmietnik może być traktowane jako profanacja symbolu narodowego i może być uznane za wykroczenie. W Polsce obowiązuje ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, która określa zasady dotyczące używania i ochrony symboli narodowych, w tym polskiej flagi. Zgodnie z tą ustawą, niszczenie, profanacja lub inne obrażanie symboli narodowych może być karane grzywną lub karą ograniczenia wolności.