Od 28 maja do 4 czerwca 250 prawników w całej Polsce spotka się w niemal 200 szkołach z uczniami w ramach Tygodnia Konstytucyjnego. 30 maja lekcję w jednym z kieleckich liceów przeprowadzi rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Jak podała Katarzyna Kaleta-Sennik z działu prasowego RPO, celem projektu pod hasłem #mojakonstytucja jest zwrócenie uwagi uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego.

"Zależy nam na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas" - podkreśliła Kaleta-Sennik. Dodała, że chodzi o promocję świadomego obywatelstwa i zachęcenie młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

Spotkania w szkołach poprowadzą adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, notariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi a także aplikanci. Do projektu zgłosiło się 250 prawników oraz 193 szkoły (w ramach jednej szkoły prawnicy mogą przeprowadzić kilka lekcji w różnych klasach).

Projekt organizuje Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Scenariusze zajęć przygotowali eksperci pod kierunkiem prof. Ewy Łętowskiej. Akcja objęta jest patronatem RPO.

Podczas lekcji mają być analizowane np. takie przypadki: uczniowie chcą zorganizować protest przeciw zmianie asortymentu w szkolnym sklepiku - na zmianę tego, co będzie można tam kupić zgodzili się rodzice uczniów; mieszkańcy protestują przeciw planom budowy obwodnicy przez ich miejscowość - mieszkańcy czekający na obwodnicę popierają pomysł, a władze wyrażają zgodę tylko na manifestację drugiej grupy; nauczyciel podsłuchał rozmowę uczniów krytykujących sposób prowadzenia jego zajęć, za co obniżył im oceny ze sprawowania i wezwał do szkoły rodziców; 16-letni Janek jest rzymskim katolikiem, jego rodzice postanowili zmienić obrządek na greckokatolicki i chcą by Janek zrobił to samo - on sam nie chce o tym słyszeć.

"Co na to konstytucja? Wspólnie z uczniami prawnicy będą zaglądać do ustawy zasadniczej i sprawdzać, jak chroni ona prawa i wolności, oraz jak zaleca rozwiązywanie konfliktów dwóch różnych wartości" - podkreśla Kaleta-Sennik.

Daty wybrane na akcje są nieprzypadkowe. 28 maja 1986 r. nowo powstały Trybunał Konstytucyjny wydał pierwsze orzeczenie, wskazując, że działania władz PRL są sprzeczne z prawem. Wnioskodawcy zwrócili się do nowo wówczas powołanego TK o uznanie za niegodne z konstytucją PRL rozporządzenia Rady Ministrów z 16 września 1985 r. ws. zasad i trybu oddawania w użytkowania wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych. W orzeczeniu, wydanym w składzie trzyosobowym 28 maja 1986 r., Trybunał - wbrew stanowisku rządu - uznał zaskarżone przepisy za niezgodne z konstytucją i ustawą o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Na wniosek Rady Ministrów, która wystąpiła o ponowne rozpatrzenie sprawy w pełnym składzie, TK 5 listopada 1986 r. potwierdził niekonstytucyjność badanych przepisów.

4 czerwca 1989 r. odbyły się zaś pierwsze w Polsce po II wojnie światowej w dużej części wolne wybory, w których wyniku powstał pierwszy niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego.