92 proc. uprawnionych do korzystania z Programu Rodzina 500 plus jest dobrze poinformowanych, gdzie należy złożyć wniosek, aby z niego skorzystać. Połowa z adresatów programu (51 proc. ) już wniosek złożyła - wynika z kwietniowego badania TNS Polska.

W kwietniu 2016 r. TNS Polska zapytał Polaków o opinie na temat rządowego programu Rodzina 500 plus i o to, czy przyczyni się on do większej dynamiki urodzeń w Polsce. Przebadano 1015 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

W opinii połowy Polaków (50 proc.) program „Rodzina 500 plus” przyczyni się do tego, że w Polsce będzie się rodzić więcej dzieci. Im młodsi badani, tym częściej są o tym przekonani (od 45 proc. w najstarszych grupach wiekowych do 62 proc. wśród respondentów w wieku 15-19 lat). Sukces prognozują gospodynie domowe (64 proc.), zwolennicy PiS (62 proc.), dobrze oceniający pracę rządu (61 proc.) oraz badani korzystający z programu (60 proc.). Ci, którzy mają jedno dziecko nieco rzadziej są przekonani, że program spowoduje więcej urodzeń (twierdzi tak 52 proc. z nich).

Dwóch na pięciu respondentów (41 proc.) uważa, że program jest głównym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu kolejnych dzieci. Uważa tak również 70 proc. badanych znajdujących się w złej sytuacji materialnej, którym nie starcza na opłacenie podstawowych świadczeń, 60 proc. gospodyń domowych, 57 proc. respondentów, którzy posiadają dwoje dzieci, 55 proc. zwolenników PiS oraz mieszkańców małych miast – do 20 tysięcy ludności (50 proc.).

Program Rodzina 500 plus jest częściej brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu kolejnych dzieci przez respondentów mających dwoje dzieci (57 proc.) niż tych, którzy mają jedno dziecko (40 proc.).

Badani posiadający jedynaków częściej niż inni biorą pod uwagę pomoc państwa w postaci dostępności żłobków i przedszkoli (29 proc.), wydłużonego do roku urlopu macierzyńskiego (29 proc.) oraz pomoc państwa przy nabyciu mieszkania (27 proc.).

Respondenci byli pytani o to, na co - ich zdaniem - zostaną wydane pieniądze z programu. 42 proc. uznało, że będą to odzież i obuwie, 31 proc. - opłaty bieżące, 23 proc. - uważa, że środki zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla dzieci, a 16 proc. - że pieniądze te zostaną odłożone.

Według danych z początku maja, w skali kraju, w ramach programu Rodzina 500 Plus złożono ponad 2 mln wniosków (ok. 75 proc. spodziewanych wniosków). Według szacunków resortu uprawnionych do świadczenia jest 2,7 mln rodzin, a wsparciem objętych może zostać ok. 3,7 mln dzieci.

Z danych ministerstwa wynika, że ok. 1,5 mln to wnioski złożone w gminach, a 477 tys. złożono online. Dotychczas wypłacono ponad 130 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.

Program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia. Zgodnie z jego zapisami świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku dochodu poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł. (PAP)