Delegacja Komisji Weneckiej złoży wizytę w Polsce w dniach 28-29 kwietnia, a jej celem będzie przygotowanie opinii na temat ustawy o policji - poinformowała we wtorek Rada Europy.

Rzecznik Rady Europy Panos Kakaviatos sprecyzował, że delegacja spotka się z parlamentarzystami, także z opozycji, oraz z przedstawicielami prokuratury i środowisk adwokackich, ministerstw: sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, rzecznikiem praw obywatelskich i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Rzecznik RE podkreślił, że wizyta ma charakter techniczny i ma na celu przygotowanie opinii na temat ustawy o policji, o co wystąpił Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w styczniu tego roku. Komitet przygląda się wypełnianiu przez kraje Rady Europy obowiązków wynikających z podpisanych przez nie konwencji.

Kakaviatos poinformował, że w skład delegacji wejdzie sekretarz Komisji Weneckiej Thomas Markert z Niemiec.

Zgodnie z procedurą prac Komisji Weneckiej po wizycie delegacji w Warszawie jej członkowie przygotują swoje uwagi i komentarze, które następnie zostaną połączone i zredagowane w postaci projektu opinii. Projekt ten będzie przedmiotem obrad podczas czerwcowej sesji plenarnej Komisji w Wenecji i zostanie przez nią przyjęty.

Będzie to już druga w ciągu niespełna trzech miesięcy wizyta Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy, w Polsce.

W lutym delegacja komisji z jej przewodniczącym Giannim Buquicchio na czele była w Warszawie, przygotowując opinię na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z grudnia zeszłego roku.

Opinia ta została następnie przyjęta przez Komisję w marcu. KW oceniła, że "osłabianie efektywności Trybunału podważy demokrację, prawa człowieka i rządy prawa" w Polsce. Komisja, której opinia nie jest wiążąca, zaapelowała też do rządu o opublikowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, w którym uznał on, że poprawki są niekonstytucyjne.