Na piątkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy dot. m.in. przekształcenia Inspekcji Transportu Drogowego w służbę mundurową - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Rada Ministrów przyjęła w piątek projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, który, jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, ma na celu "zwiększenie efektywności zarządzania tą służbą, a przez to podniesienie poziomu efektywności realizowanych przez nią działań".

ITD umundurowaną formacją

Jak zaznacza Ministerstwo, "nowe rozwiązania pozytywnie wpłyną na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego Inspekcji, w tym umożliwienie dyslokacji funkcjonariuszy oraz prowadzenie kontroli drogowych, także w pełnym zakresie w porze nocnej, w niedziele i w święta. Projektowane przepisy umożliwią sprawną intensyfikację działań kontrolnych na polskich drogach w określonym miejscu i czasie, np. w przypadku lokalnie występujących negatywnych zjawisk związanych z ruchem samochodów ciężarowych lub łamaniem przepisów przez nieuczciwie działających przewoźników drogowych, w szczególności z państw trzecich spoza UE" - poinformowano w komunikacie.

- Potrzeba sprawnego działania funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego ma szczególne znaczenie w przypadku sytuacji nagłych i nieprzewidywalnych. Sprawne zarządzanie profesjonalnie przygotowanymi funkcjonariuszami Inspekcji, pozwalające na bezpośrednie reagowanie na zaistniałe zdarzenia, korzystnie wpłynie na skuteczność przeprowadzanych kontroli, a tym samym na ochronę krajowego rynku wewnętrznego przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją- - powiedział minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

Najważniejszymi rozwiązaniami ustawy są: przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w umundurowaną formację, nadanie inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego statusu funkcjonariuszy, tak jak jest to obecnie przewidziane w odniesieniu do pozostałych służb dokonujących kontroli przewozów drogowych, uregulowanie w sposób kompleksowy pragmatyki służbowej pracowników ITD oraz umożliwienie swobodnej alokacji funkcjonariuszy na obszarze całego kraju, oraz prowadzenia skoordynowanych i kompleksowych kontroli drogowych i kontroli w siedzibie przedsiębiorcy.(PAP)