Warsaw Enterprise Institute zaprasza do udziału w Konferencji „Odbudowa Ukrainy: perspektywa władz publicznych, szanse i wyzwania dla biznesu”, która odbędzie się 8 grudnia 2023 r. w Centrum konferencyjnym „Zielna” (ul. Zielna 37, Warszawa).

Konferencję organizuje Centrum Studiów Strategicznych WEI w ramach projektu Serwis Odbudowy Ukrainy – wsparcia procesu modernizacji i odbudowy Ukrainy poprzez zaangażowanie polskich firm i wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Dotychczasowe wsparcie polityczne i militarne, jakie Polska dostarczała Ukrainie, powinno być wykorzystywane do nawiązywania bezpośrednich więzi gospodarczych przedsiębiorców obu krajów. Potencjał polskiej gospodarki oraz doświadczenia z czasów transformacji, a także budowy nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej, czy logistycznej są niewątpliwymi atutami, również w kontekście przygotowania się Ukrainy do wejścia do
Unii Europejskiej oraz wdrażania regulacji unijnych. Zarazem polskiej obecności gospodarczej na Ukrainie sprzyja kapitał polsko-ukraińskiego zaufania na poziomie politycznym i społecznym, spotęgowany agresją rosyjską na Ukrainę.

Współpraca przedsiębiorców polskich i ukraińskich na polu odbudowy Ukrainy powinna być rozumiana szeroko: zarówno w zakresie odtworzenia infrastruktury po zniszczeniach wojennych, ale również całościowej modernizacji Ukrainy, przezwyciężenia zapóźnień cywilizacyjnych i rozwojowych z okresu ostatnich trzydziestu lat, jak i okresu komunizmu.

Celem projektu Serwis Odbudowy Ukrainy było stałe monitorowanie perspektyw rozwoju polsko-ukraińskich powiązań gospodarczych oraz pojawiających się możliwości udziału polskich firm w procesie odbudowy i powojennej modernizacji Ukrainy, jak również wspieranie nawiązywania bezpośrednich powiązań pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a ukraińskimi samorządami lokalnymi, firmami i organizacjami ukraińskimi.

Terytorialnie nasza aktywność została skoncentrowana na ośmiu obwodach zachodniej i centralnej Ukrainy. Są to obszary w sposób naturalny dążące do współpracy z Polską, a zarazem najbardziej dostępne dla polskich przedsiębiorców z powodów geograficznych (komunikacyjnych) oraz społecznych (kulturowych). Również znaczna odległość od działań wojennych przemawia za wyborem zachodniej Ukrainy jako obszaru pilotażowego projektu.

W czasie konferencji będziemy rozmawiać o przyszłości relacji polsko-ukraińskich, a szczególnie o ich komponencie gospodarczym oraz perspektywach dla polskiego biznesu związanych z inwestowaniem na terenie Ukrainy oraz udziałem w modernizacji i odbudowie tego kraju.

W konferencji wezmą udział nie tylko przedstawiciele władz, politycy oraz polscy i ukraińscy eksperci, ale również liczni przedstawiciele organizacji biznesowych oraz przedsiębiorcy zaangażowani w odbudowę Ukrainy. Potwierdzony jest udział Szefa Biura Polityki Międzynarodowej KPRP min. Mieszko Pawlaka, Ambasadora Ukrainy w RP Wasyla Zwarycza, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Pawła Kowala, posłów Pawła Zalewskiego, Michała Dworczyka, byłej Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwigi Emilewicz.

Języki konferencji: polski i ukraiński (tłumaczenie symultaniczne). Wymagana jest wcześniejsza rejestracja! Agenda wydarzenia oraz link do rejestracji znajdują się tutaj: https://wei.org.pl/2023/aktualnosci/admin/konferencja-odbudowa-ukrainy-perspektywa-wladz-publicznych-szanse-i-wyzwania-dla-biznesu/

Fundacja Warsaw Enterprise Institute (wei.org.pl) to jeden z największych prywatnych think tanków w Polsce, założony w 2013 roku. Ma profil wolnorynkowy, a jego podstawową działalnością jest wspieranie przedsiębiorczości i modernizacji gospodarczej Polski i krajów Europy Wschodniej. WEI prowadzi badania i oferuje raporty polityczne oraz rekomendacje dla biznesu i administracji publicznej. Realizuje również projekty edukacyjne i posiada własne wydawnictwo. Prezesem WEI jest Tomasz Wróblewski, zaś wiceprezesem WEI, dyrektorem Centrum Studiów Strategicznych WEI dr Adam Eberhardt.

Materiały prasowe