Największe wyzwania, którym musi w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży sprostać Kraków to organizacja ruchu w mieście w trakcie wydarzenia oraz przygotowanie transportu zbiorowego – wynika z raportu o stanie przygotowań opublikowanego w poniedziałek przez władze miasta.

Według danych Komitetu Organizacyjnego ŚDM chęć przyjazdu do Krakowa zadeklarowało do tej pory ok. 600 tys. osób, które dokonały rejestracji. Szacuje się, że w różnych punktach programu ŚDM może uczestniczyć łącznie od 1,5-2 mln osób – najwięcej w wydarzeniu kulminacyjnym czyli czuwaniu modlitewnym i mszy św. z udziałem papieża Franciszka w Brzegach k. Wieliczki.

W związku z dużą liczbą pielgrzymów w Krakowie wyznaczone zostaną obszary i miejsca zupełnie wyłączone z ruchu oraz przeznaczone tylko dla pieszych, pojazdów ratowniczych i obsługi technicznej.

"Ostateczny projekt organizacji ruchu powstanie do 10 maja" – powiedział PAP rzecznik Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Michał Pyclik. "Oprócz ograniczeń związanych z ruchem pielgrzymów podczas ŚDM, trzeba będzie liczyć się także z czasowym zamknięciem ruchu na trasach przejazdu papieża" - dodał. Ulice, którymi będzie poruszał się papież, będą zamykane nawet cztery godziny wcześniej.

Przewiduje się, że do Krakowa w okresie od 26 do 31 lipca przyjedzie ok. 25 tys. prywatnych samochodów i ok. 10 tys. autokarów. Z tego ok. 5,5 tys. parkować będzie w Krakowie, a pozostałe poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa – wynika z raportu. Zgodnie ze wstępną koncepcją organizacji ruchu przygotowaną przez ZIKIT i ekspertów z Politechniki Krakowskiej ok. 5,3 tys. autokarów zostanie umieszczonych na 30 parkingach wyznaczonych na ulicach m.in. Radzikowskiego, Jasnogórskiej, Opolskiej, Bora Komorowskiego, Stelli-Sawickiego, al. Jana Pawła II, Mogilskiej.

Do 30 kwietnia dopuszczone do ruchu ma być połączenie węzła Rybitwy z Campusem Misericordiae w Brzegach pod Wieliczką. Trwają budowy: kładki pieszej łączącej Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z Centrum Jana Pawła II, połączenia ul. Księcia Józefa z południową autostradową obwodnicą Krakowa, rozbudowa ul. Wrobela oraz remonty nawierzchni 15 ulic, który poruszać się będą piesi.

W trakcie ŚDM komunikacją zbiorową w ciągu godziny ma być możliwe przewiezienie 57 tys. osób (w dni robocze podróżuje w Krakowie średnio 41,6 tys. osób). Zmiana siatki połączeń i stworzenie specjalnych linii ma umożliwić dowóz do miejsc wydarzeń ok. 40 proc. ogółu pielgrzymów. MPK będzie dysponowało 288 tramwajami i 623 autobusami. Szacuje się, że organizacja dodatkowych przewozów spowoduje wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji o ok. 8,3 mln zł.

ZIKIT do końca maja ma opracować siatkę połączeń i wyznaczyć linie specjalne do obsługi mieszkańców i uczestników uroczystości, a do 10 lipca ma być gotowy rozkłady jazdy. "Zdajemy sobie sprawę, że kwestie organizacji ruchu i transportu zbiorowego są dla mieszkańców bardzo ważne, dlatego na bieżąco umieszczamy informacje na ten temat na stronie internetowej miasta, a w lipcu ruszy kampania informacyjna" – powiedziała PAP rzeczniczka prezydenta miasta Monika Chylaszek.

Do 16 maja ma być gotowy bilans zapotrzebowania na energię elektryczną całej aglomeracji miejskiej, a do 30 czerwca zakończone prace związane z uzbrojeniem terenu Błoń, Parku Jordana i terenów przyległych, tak by w pierwszej połowie lipca możliwe były próby techniczne zainstalowanych tam urządzeń.

Podczas ŚDM znacząco wzrosną też wydatki na wywóz odpadów, których według szacunków będzie o 11-12 tys. ton więcej. MPO na utrzymanie czystości będzie potrzebować ok. 23 mln zł więcej, a miasto wnioskuje do wojewody o przyznanie pieniędzy na ten cel.

Jak podano w raporcie ok. 60 tys. pielgrzymów ma nocować w 182 placówkach oświatowych (szkołach, bursach, ośrodkach szkolno-wychowawczych) na terenie Krakowa. W 108 obiektach zaplanowano remonty, które zakończą się do połowy lipca. Miasto udostępnia organizatorom ŚDM także miejsca pod wydarzenia kulturalne, pola namiotowe i gastronomiczne. Razem ze szkołami zarezerwowano 270 gminnych obiektów, działek i terenów w tym m.in. Rynek Główny i Mały Rynek, pl. Szczepański, pl. Wolnica, Bulwar Czerwieński, ośrodki kultury, Tauron Arenę. Do końca marca podpisano umowy dotyczące 188 z tych obiektów. "Większość z tych obiektów jest użyczana Komitetowi Organizacyjnemu za darmo, ale pokrywa on koszty ich utrzymania. Dotyczy to m.in. szkół, w których będą nocować pielgrzymi" - mówiła PAP Chylaszek. Komitet Organizacyjny jest też zobowiązany oddać tereny - m.in. Błonia - w takim stanie, w jakim zostały one udostępnione.

Miasto zdecydowało o rozbudowie istniejącego systemu monitoringu wizyjnego. Trwa przetarg, a zawarcie umowy z wykonawcą ma nastąpić do końca kwietnia. Bezpośrednio przed ŚDM do użytku zostanie oddany podsystem monitoringu umożliwiający nadzór wizyjny nad głównymi ciągami komunikacji pieszej i kołowej oraz w pobliżu miejsc głównych uroczystości. W trakcie wydarzenia w mieście mają działać 242 kamery, plus ok. 3 tys. kamer w środkach transportu publicznego.

Na zadania związane z ŚDM miasto zarezerwowało w tegorocznym budżecie 51,65 mln zł. Do wojewody władze Krakowa wystąpiły o dofinansowanie niektórych zadań m.in. remontów dróg, przygotowania szkół, funkcjonowania komunikacji zbiorowej, utrzymania czystości – w sumie chodzi o kwotę ok. 120 mln zł. „Wnioski trafiają do wojewody od różnych podmiotów, nie tylko z Krakowa. Są one przekazywane do odpowiednich ministerstw, które podejmą ostateczne decyzje” - mówił PAP rzecznik wojewody małopolskiego Jan Brodowski.

Raport miasta odnosi się do stanu przygotowań na koniec marca. ŚDM rozpoczną się 26 lipca w Krakowie; od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział papież Franciszek.(PAP)