Prezydent Andrzej Duda nagrodził pod koniec roku swoich 261 pracowników kwotą 862,5 tysiąca złotych - informuje Radio ZET. Kancelaria Prezydenta wystosowała komunikat w tej sprawie.

Jak dowiedział się reporter Radia ZET Roman Osica, prezydent tylko w grudniu zeszłego roku nagrodził 261 swoich pracowników, czyli trochę więcej niż połowę wszystkich zatrudnionych.

Jak informuje Radio ZET na swojej stronie, zdaniem Kancelarii Prezydenta ten prawie stu procentowy limit wykorzystany na wynagrodzenia, to tylko zaplanowane wydatki, a nie wykorzystane. - Z audytu przeprowadzonego przez nową ekipę wiemy, że Bronisław Komorowski w zeszłym roku od maja do sierpnia wydał prawie półtora miliona na nagrody dla swoich pracowników. Ostro krytykował to wtedy obecny szef kancelarii prezydenta Andrzej Dera - czytamy na serwisie RadioZet.pl.

Reklama

Kancelaria Prezydenta przekazała komunikat ws. wypłaconych nagród:

W grudniu 2015 r. pracownikom Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wypłacone nagrody po prawie 5 miesiącach pracy pod nowym kierownictwem.

Reklama

Nagrody otrzymało 261 osób. Kwota wypłaconych nagród wyniosła 862.500 zł.

Środki na nagrody pochodziły z:

- zaplanowanych a niezrealizowanych odpraw emerytalnych;

- niewypłaconych wynagrodzeń pracownikom, ze względu na udzielone im urlopy bezpłatne, wychowawcze;

- nieobecności pracowników związanych z przebywaniem przez nich na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i urlopach rodzicielskich (w tym kilku osób na kierowniczych stanowiskach).

W Raporcie Otwarcia informacja o stanie środków na wynagrodzenia brzmiała następująco: „Zaangażowanie środków w stosunku do zmienionego 2 lipca 2015 roku planu finansowego KPRP wyniosło 99,59 proc. Skutkiem zaciągniętych w lipcu 2015 roku zobowiązań związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych pracowników było ryzyko przekroczenia zaangażowania środków finansowych w stosunku do planu finansowego, co stwarzało zagrożenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych”.

W dniu 2 lipca 2015 r. ówczesne Kierownictwo Zarządzeniem Wewnętrznym w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych zwiększyło o 1.066.000 zł środki na wynagrodzenia w Kancelarii, w tym z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, co jest niewątpliwie dowodem zaniepokojenia poprzedników o stan środków na wynagrodzenia.

Źródło: PAP