Nowy rząd Słowacji może powstać w przyszłym tygodniu, w środę po inauguracyjnym posiedzeniu parlamentu lub w czwartek rano - oświadczył słowacki premier Robert Fico po czwartkowym spotkaniu z przywódcami partii koalicyjnych.

"Jeśli to posiedzenie Rady Narodowej (jednoizbowego parlamentu - przyp. red) przebiegnie w sposób standardowy i nie będziemy świadkami prowokacji, to zaraz po zakończeniu posiedzenia obecny rząd złożyłby dymisję i jeśli byłaby ku temu możliwość, nowy rząd powstałby w środę wieczorem lub w czwartek rano" - powiedział Fico.

W przeprowadzonych 5 marca wyborach ugrupowanie Smer-Socjaldemokracja, któremu przewodzi Fico, znacznie wyprzedziło pozostałe partie, ale utraciło dotychczasową bezwzględną większość parlamentarną i musiało podjąć negocjacje koalicyjne. Nowy rząd mają poza Smer-SD współtworzyć: nacjonalistyczna Słowacka Partia Narodowa (SNS), kierowane przez działacza mniejszości węgierskiej Belę Bugara prawicowe ugrupowanie Most-Hid oraz centroprawicowa partia Siet (Sieć). Przywódcą tej ostatniej jest Radoslav Prochazka, którego w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2014 roku wyprzedzili tylko Fico oraz obecny prezydent Andrej Kiska.

Według premiera Smer-SD, SNS, Most-Hid i Sieć ustaliły już podstawy umowy koalicyjnej, która musi zostać podpisana przed inauguracyjnym posiedzeniem parlamentu. "Mam nadzieję, że wszystkie nasze wysiłki doprowadzą do rezultatu, jakiego Słowacja potrzebuje, a są to stabilny rząd i funkcjonujący parlament" - podkreślił Fico.

Ostateczna personalna obsada stanowisk w nowym rządzie ma zostać ustalona do niedzieli wieczór. Według słowackich mediów na czele nowego rządu stanie Fico, a swe stanowiska utrzymają także dotychczasowi ministrowie spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i finansów. Smer-SD ma obsadzić łącznie siedem resortów oraz stanowisko wicepremiera do spraw inwestycji, dysponującego zwiększonymi uprawnieniami w dziedzinie funduszy europejskich. SNS otrzyma trzy resorty, między innymi obrony, a przewodniczący tej partii Andrej Danko zostanie przewodniczącym parlamentu. Negocjacje dały partii Most-Hid dwa ministerstwa, w tym sprawiedliwości, a Sieci tylko ministerstwo transportu.

W wyniku wyborów Smer-SD wprowadził do 150-osobowej Rady Narodowej 49 posłów, a trzej jego przyszli partnerzy koalicyjni łącznie 36. Zapewne jednak nie wszyscy z nich będą głosować za wotum zaufania dla nowego rządu, gdyż Most-Hid i Sieć deklarowały wcześniej swą niezgodę na dalsze pełnienie funkcji premiera przez Fico, a szefa MSW przez Roberta Kaliniaka. Wiceprzewodniczący Most-Hid Zsolt Simon już we wtorek zapowiedział, że w razie podpisania przez to ugrupowanie umowy koalicyjnej przyjmie status posła niezależnego, na co zdecydowało się w czwartek także troje deputowanych Sieci.