„Postęp technologiczny, rozwój nowych mediów, w tym portali społecznościowych powoduje, że obecnie cisza wyborcza staje się fikcją”- czytamy w dokumencie PKW. Organ chce więc ograniczyć ciszę wyborczą.

PKW proponuje, by cisza wyborcza obowiązywała tylko w lokalach, w których odbywa się głosowanie tj. wyłącznie wewnątrz budynku, w którym znajduje się ten lokal oraz w odległości np. 100 metrów od tego budynku. Zasugerowano także zmiany dot. protokołowania przebiegu wyborów i sposobów dostarczania sprawozdań między organami, a także list kandydatów w danym okręgu wyborczym.