Wielki brytyjski filozof Michael Oakeshott powiedział o wielkim austriackim ekonomiście i filozofie Friedrichu von Hayeku, że „planuje nieplanowanie”. Istotnie, von Hayek i neoliberałowie w ogóle byli przeciwni planowaniu z prostego powodu: każde planowanie narusza wolność gospodarczą. A dla neoliberałów wszelkie ograniczenie wolności i wolnego rynku jest z zasady złe. Można jednak znaleźć także inne argumenty przeciwko planowaniu.
Opinia
Mamy plan 25-letni Mateusza Morawieckiego. Nie oceniam go, bo żaden ze mnie ekonomista. Czy jednak takie plany w ogóle można ocenić? Czy i do jakiego stopnia planowanie ma sens?