W Krakowie powstała „Sześciolinia” - telefon zaufania dla rodziców sześciolatków. Infolinia ma służyć konsultacji z ekspertami na temat dalszej edukacji najmłodszych.

Rodzice w rozmowie z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznymi mogą zapytać się o wszystkie wątpliwości związane z wcześniejszym posłaniem dziecka do szkoły - mówi Anna Korfel-Jasińska z krakowskiego magistratu.

Od wczoraj z konsultacji przez „Sześciolinię” skorzystało już kilkadziesiąt osób. Dyżur telefoniczny przy „Sześciolinii” będzie pełniony w poradniach psychologiczno -pedagogicznych do pierwszego kwietnia. Numery telefonów można zaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa.

W ubiegłym roku w mieście odroczenie od rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie otrzymało ponad trzy tysiące z blisko siedmiu tysięcy sześciolatków.