Ruch Kukiz'15 ma pomysł na poprawę wskaźnika dzietności w Polsce. Sprzeciwiając się rządowemu programowi "Rodzina 500 Plus" proponuje własne rozwiązania.

Zamiast świadczenia na wychowanie dzieci, trzecia siła parlamentu proponuje rozszerzony pakiet ulg podatkowych. Ich wysokość byłaby zależna od liczby dzieci w rodzinie - tłumaczy twórca projektu, prezes Fundacji Progresywna Marek Kułakowski. Ulga podatkowa miałaby wynosić 250 złotych, w przypadku jednego dziecka w rodzinie, 600 złotych w przypadku dwóch i 700 złotych w przypadku co najmniej trzech.

Zgodnie z koncepcją Kukiz'15, ulga podatkowa musiałaby zmienić swój model funkcjonowania - dodaje Marek Kułakowski. W pierwszej kolejności byłaby ona dedukowana z podatku dochodowego, następnie ze składki do NFZ, ZUS oraz - w razie potrzeby - do Funduszu Pracy.

Reklama

Przedstawiając swoje propozycje, ruch Kukiz'15 chciał nawiązać do idei twórcy koncepcji ujemnego podatku dochodowego - laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Miltona Friedmana.