Sztab Generalny Wojska Polskiego jest mózgiem armii - powiedział dziś szef MON Bogdan Klich w czasie uroczystości z okazji 90-lecia SGWP w Warszawie.

Jak mówił, sztab to "miejsce gdzie rodzą się idee, podlegają obróbce i przygotowywane są zasadnicze decyzje".

Minister przypomniał, odnosząc się do słów prezydenta o stukilkudziesięciotysięcznej armii, że zgodnie z planami ma ona liczyć 120 tys. Decyzja, ilu żołnierzy będzie w służbie czynnej, ilu w siłach rezerwy, ma być ogłoszona w grudniu.