Projekt ustawy zmieniającej media publiczne może trafić pod jutrzejsze obrady Sejmu. Mówił o tym w radiowej Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Podkreślił, że projekt jest gotowy.

"Jest kwestią decyzji politycznej, kiedy ma wejść pod obrady" - dodał. Przypomniał, że pełnomocnik rządu do spraw mediów publicznych wiceminister Krzysztof Czabański zapowiadał, że w Sejmie projekt pojawi się albo na ostatnim grudniowym posiedzeniu, albo na pierwszym styczniowym.

Jarosław Sellin dodał, że na początku roku odbędzie się debata publiczna dotycząca projektu ustawy medialnej. "Debata publiczna odbywa się w Sejmie; wyobrażam sobie, że mogą też takie debaty na temat tego projektu odbywać się w poszczególnych regionach, bo wszędzie są środowiska dziennikarskie, które są zainteresowane tą sprawą" - powiedział.
Krzysztof Czabański, wiceminister kultury odpowiedzialny za reformę mediów poinformował niedawno, że plan zmian w mediach publicznych zakłada dwa kroki. Pierwsza ustawa będzie dotyczyła przede wszystkim misji i sposobu organizacji mediów publicznych. Druga - finansowania.


Po reformie media publiczne zostaną przekształcone w media narodowe. Przestaną być spółkami prawa handlowego. Mają podlegać nowej Radzie Mediów Narodowych, zamiast Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Członkowie nowej Rady będą mianowani przez Sejm, Senat i prezydenta, tak jak to jest w wypadku KRRiTV.