Minister spraw wewnętrznych Niemiec Thomas de Maizière nie wyklucza zawracania uchodźców na granicy. Jutro rozpoczyna się dwudniowy zjazd CDU ws. polityki azylowej. W wywiadzie dla "Welt am Sonntag" Thomas de Maizière powiedział, że zawracanie imigrantów i uchodźców na granicy jest możliwe w świetle niemieckiego prawa.

"Do tej pory nie zdecydowano się na takie rozwiązanie ze względów politycznych, ale Strefa Schengen nie może się utrzymać, jeśli nie funkcjonuje należycie ochrona zewnętrznych granic UE" - oświadczył szef niemieckiego MSW. Jak dodał, priorytetem jest obecnie zabezpieczenie zewnętrznych granic UE i rozmowy z Turcją ws. kryzysu migracyjnego.

"Gdyby jednak zaszła potrzeba wprowadzenia innych rozwiązań, to należałoby tak uczynić, bez wcześniejszego mówienia i wyjaśniania, na czym miałyby one polegać" - oświadczył minister de Maizière.

Jak mówił, możliwość zawracania uchodźców na granicy Niemiec rozważano już we wrześniu, kiedy z uwagi na dużą liczbę nowo przybyłych migrantów z Węgier i Austrii zdecydowano się przywrócić przejściowo kontrolę na południowej granicy Republiki Federalnej. "Potrzebne jest nam rozwiązanie, które będzie działało skutecznie i długofalowo" - powiedział minister.