Parlament Europejski krytykuje państwa członkowskie za brak odpowiedniej reakcji na sytuację na Węgrzech. Apeluje o skrupulatne monitorowanie praworządności i przestrzegania praw podstawowych w tym kraju.

W rezolucji europosłowie przypomnieli, że wielokrotnie wzywali Radę do podjęcia działań w odpowiedzi na niepokojące wydarzenia na Węgrzech. Brak reakcji ze strony Unii na naruszanie podstawowych wartości mógł - zdaniem posłów - przyczynić do podobnego rozwoju wydarzeń w kilku innych państwach członkowskich.

Zwracając się do Komisji Europejskiej, Parlament stwierdził, że powinna stać na straży traktatów i dbać o zapewnianie zgodności ustawodawstwa krajowego z zasadami demokracji i praworządności. Parlamentarzyści uważają, że działania Komisji były mało efektywne i skupiały się głównie „na marginalnych, technicznych aspektach ustawodawstwa”. Podkreślili, że Węgry są dla Unii Europejskiej sprawdzianem zdolności i woli politycznej reagowania na zagrożenia i naruszenia jej własnych wartości.

Rezolucję przyjęto niewielką przewagą głosów. Za było 327 posłów, 293 było przeciw, 61 wstrzymało się od głosu.