Czterech nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych wczoraj przez Sejm, udało się na spotkanie z prezesem TK w siedzibie tej instytucji. Ślubowanie od nich przyjął już prezydent.

To rekomendowane przez Prawo i Sprawiedliwość cztery osoby: Henryk Cioch, Lech Morawski, Mariusz Muszyński i Piotr Pszczółkowski. Julia Anna Przyłębska, również przegłosowana wczoraj przez Sejm, jeszcze nie złożyła ślubowania. Dopiero 8 grudnia upływa kadencja obecnego sędziego Trybunału, na którego miejsce sędzia Przyłębska została wybrana.