Posłowie dokonali zmian w regulaminie Sejmu. Mają one umożliwić marszałkowi Sejmu ustalenie terminu na składanie wniosków w sprawie kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Głosowanie odbyło się w nocy. Uchwała przeszła głosami klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz'15.

Sejm przerwał obrady do godz. 9.00.