Znamy przewodniczących i skład komisji sejmowych. Był szef dyplomacji Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej został jednogłośnie wybrany na szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych. Jego zastępcy to Robert Tyszkiewicz z PO, Małgorzata Gosiewska z PiS i Marek Sawicki z PSL.

Przewodniczącym sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej został Piotr Naimski z Prawa i Sprawiedliwości. Na wiceprzewodniczących wybrano Izabelę Kloc i Lecha Kołakowskiego z PiS, Agnieszkę Pomaską i Rafała Trzaskowskiego z PO i Piotra Apla z ruchu Kukiz '15.

Pracami sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu pokieruje posłanka PiS Elżbieta Kruk z PiS. Na wiceprzewodniczących wybrano: Annę Sobecką i Piotra Babinetza z PiS oraz Iwonę Śledzińską-Katarasińską z PO i Krzysztofa Mieszkowskiego z Nowoczesnej.

Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz z PO został nowym szefem sejmowej komisji zdrowia. Pracami komisji obrony narodowej pokieruje Michał Jach z PiS. Poseł Nowoczesnej Paweł Pudłowski będzie przewodniczył sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. Przewodniczącą sejmowej komisji ds. petycji został Sławomir Piechota z PO.

Andrzej Maciejewski z ruchu Kukiz'15 będzie przewodniczącym sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Pracami komisji polityki społecznej i rodziny została Beata Mazurek z PiS a Piotr Pszczółkowski, również z PiS pracami komisji odpowiedzialności konstytucyjnej.

Tomasz Tomczykiewicz z PO pokieruje pracami komisji mniejszości narodowych i etnicznych. Małgorzata Zwiercan z ruchu Kukiz'15 została przewodniczącą komisji polityki senioralnej, a Wojciech Szarama z PiS przewodniczącym sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej.

Michał Dworczyk z PiS będzie w tej kadencji przewodniczył komisji łączności z Polakami za granicą, a Włodzimierz Bernacki z PiS pokieruje pracami komisji regulaminowej i spraw poselskich.

Marek Ast z PiS został przewodniczącym sejmowej komisji ustawodawczej. Nowy przewodniczący komisji sprawiedliwości i praw człowieka to Stanisław Piotrowicz z PiS.
Pracami sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży pokieruje Rafał Grupiński z PO.