PSL zapowiada w nowej kadencji Sejmu rozwój i obronę praw samorządów. Hasło odbywającej się dziś w Warszawie konwencji ludowców to: Samorząd - tu zaczyna się Polska.

Prezes PSL Janusz Piechociński podkreślał, że umacnianie centrum nie może odbywać się kosztem samorządów. Muszą być one rozwijane, a ich działalność powinna być coraz aktywniejsza. Należy opierać się tutaj na reformie samorządowej przeprowadzonej 25 lat temu. "Nie chodzi o wielkie rewolucje instytucjonalne, ale poprawianie i wzmacnianie, poprzez przyciąganie do aktywności społecznikowskiej młodego pokolenia" - podkreślał.

Janusz Piechociński zapowiedział jednocześnie, że PSL będzie walczyło w nowej kadencji o zwiększenie kompetencji i finansowania samorządów.

Reklama