Biskupi przestrzegają katolików, aby nie stosowali i vitro, antykoncepcji i pigułek wczesnoporonnych. W liście, który będzie czytany w parafiach w najbliższą niedzielę,hierarchowie piszą, że metoda sztucznego zapłodnienia "jest niegodna człowieka".
Reklama

List powstał w związku z przypadającym 11 października Piętnastym Dniem Papieskim. Będzie on obchodzony pod hasłem "Jan Paweł II - patron rodziny".

-Dziś dynamicznie rozwija się biomedycynę, ale pomija się refleksję etyczną- powiedział przewodniczący Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, kardynał Kazimierz Nycz. Dlatego biskupi napisali tak mocne słowa o in vitro i antykoncepcji.

Jednocześnie pytany przez IAR o list kardynał zastrzega, że naukę Kościoła trzeba traktować jako całość. Jego zdaniem, w tym kontekście trzeba też przypomnieć, że każdy nowo narodzony człowiek to owoc miłości mężczyzny i kobiety. Dodaje, że każdy, kto słucha przestróg przed in vitro i antykoncepcją,jest człowiekiem wolnym i może te słowa przyjąć lub odrzucić. Kościół natomiast nie może o nich nie mówić.

W liście zapowiadającym Dzień Papieski biskupi zwracają uwagę, że będzie się on odbywał w trakcie trwającego w Rzymie Synodu Biskupów, który dotyczy rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Sam list poza kwestiami ochrony życia ludzkiego, także odnosi się do wyzwań i problemów rodziny.

Główny cel Dnia Papieskiego to propagowanie życia i nauczania Jana Pawła II. Z tej okazji w kraju i za granicą zastaną zorganizowane modlitwy, koncerty i przedstawiania teatralne. Zbierane będą także datki na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Fundacja ma dziś pod swoją opieką dwa i pół tysiąca stypendystów.