Andrzej Duda w trakcie wizyty w Olszance na Mazowszu podkreślał, że susza i Afrykański Pomór Świń mocno uderzyły w naszych producentów żywności. Zarzucał też rządzącym brak odpowiedniej troski o interesy polskich rolników. Jako przykład podał unijne rekompensaty.

Niemieccy rolnicy otrzymali prawie 70 milionów euro, francuscy - 63 miliony euro - wyliczał.

- Jak walczono o sprawy polskiego rolnictwa na posiedzeniu Rady, gdy podziału dokonano w obecności polskich urzędników?- pytał prezydent.

Jego zdaniem, polski rząd zbyt słabo walczy o interesy naszych rolników. Prezydent Andrzej Duda ocenił, że polskie rolnictwo potrzebuje wszechstronnego wsparcia ze strony państwa, a dramat polega na tym, że w tym aspekcie niewiele zmieniło się w ostatnim trzydziestoleciu. Tylko 11 procent gospodarstw skorzystało z funduszy unijnych. Większość musi dopłacać, zmaga się z karami za przekroczenie kwot mlecznych, które często sięgają setek tysięcy złotych.

Reklama

Prezydent w Olszance poinformował, że jeszcze w tej kadencji Sejmu, wyśle posłom obiecane w kampanii wyborczej ustawy. Chodzi o obniżenie wieku emerytalnego i podniesienie kwoty wolnej od podatku. Andrzej Duda powiedział, że projekty są gotowe i Sejm będzie się mógł nimi zająć jeszcze w tej kadencji.

Prezydent ma nadzieję, że ustawy zostaną uchwalone, choć wyraził przekonanie, że spotkają się z krytyką.