Rząd przyjął wstępnie projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Zgodnie z nim, dochody budżetowe wyniosą blisko 297 miliardów złotych, a wydatki - 351,5 miliarda. Deficyt budżetowy wyniesie nie więcej niż 54,6 miliarda złotych.

Rada Ministrów zakłada, że wzrost PKB wyniesie 3,8 procent, a inflacja - 1,7 procent. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń rzędu 3,6 procent, a wzrost zatrudnienia - o 0,8 procent. Z podatków ma pochodzić w 2016 roku ponad 268 miliardów złotych.

W przyszłym roku zostaną wypłacone jednorazowe dodatki dla niektórych emerytów i rencistów. Łączny koszt to 1,4 miliarda złotych. Ponadto, o ponad 2 miliardy złotych ma zostać zwiększona pula środków na wynagrodzenia dla tych pracowników budżetówki, których pensje były "zamrożone" od 2010 roku. Zapisano też wzrost o blisko 3 miliardy - do poziomu 2% PKB - wydatki na obronę narodową. Z kolei 900 milionów to koszt dofinansowania restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Ponad miliard złotych przeznaczono na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne, w tym - na świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych dla osób nieuprawnionych do zasiłku macierzyńskiego.