Dziś rząd przyjął projekt budżetu na 2016 rok. Minister Finansów zastrzegł, że przygotowując projekt nie były brane pod uwagę potrzeby finansowe związane z polityką imigracyjną UE.

Minister finansów wyjaśniał, że pieniądze dla uchodźców będą pochodziły z puli środków pomocy społecznej, która wzrośnie w przyszłym roku o pół miliarda. Tłumaczył, że dodatkowe pieniądze na pomoc uchodźcom zostaną wyasygnowane przez odpowiednie instytucje. Chodzi o specjalną pulę, rzędu kilkudziesięciu milionów, pozostającą w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych. Zwiększone są też budżety wojewodów.

Polska zadeklarowała dotąd przyjęcie 2 tysięcy uchodźców.