Dziś (25.08) w Wiedniu nadzwyczajne posiedzenie Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w sprawie porozumienia nuklearnego z Iranem.

Reklama

Porozumienie pomiędzy państwami 5+1 (Chiny Francja, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania) a Iranem osiągnięto w połowie lipca. Liczący 160 stron dokument to wynik 13 lat starań społeczności międzynarodowej o powstrzymanie Iranu przed wejściem w posiadanie broni jądrowej i technologii niezbędnych do jej budowy. Na mocy porozumienia MAEA zostanie wyposażona w znaczne możliwości weryfikacyjne pozwalające monitorować na bieżąco stan irańskiego programu atomowego. W zamian sankcje nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Przedtem jednak inspektorzy muszą potwierdzić pokojowy charakter irańskiego programu jądrowego. Dzisiejsze spotkanie ma być poświęcone między innymi sprawie dostępności irańskich urządzeń dla międzynarodowych komisji.

Cztery dni temu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oświadczyła, że jest zadowolona z dostępu do obiektu wojskowego w Parczin, gdzie - jak podejrzewają niektóre państwa - prowadzono eksperymenty związane z bronią atomową. W latach 2002-2015 przyjęto 6 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz 11 rezolucji Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w tej sprawie. Polska aktywnie uczestniczyła w kształtowaniu polityki wobec Iranu jako członek Rady Gubernatorów MAEA w latach 2012-2014.