Rolnicze OPZZ liczą na pomoc głowy państwa w walce z suszą. Lider związkowców Sławomir Izdebski złożył w Kancelarii Prezydenta petycję, w której prosi Andrzeja Dudę o apel do rządu.

Chodzi głównie o godziwe wsparcie dla producentów oraz wprowadzenie stanu klęski żywiołowej - wyjaśnia Izdebski. Jego zdaniem klęskę i nieurodzaj widać na polach rolników już od kilku tygodni. Producenci kukurydzy skarżą mu się, iż plony kukurydzy są w niektórych miejscach mniejsze nawet o 80 procent. Dodatkowo utrudnia to również zapewnienie pożywienia dla zwierząt gospodarskich.
Izdebski zaznaczył również, że związkowcy domagają się moratorium na rolnicze zadłużenia. Proponowana dziś pomoc opiera się między innymi na preferencyjnych kredytach. Jednak część gospodarzy już teraz ma kłopoty z płynnością finansową lub ma zajęcia komornicze.
W przyszłym tygodniu rolnicy zamierzają złożyć podobną petycję w kancelarii premiera. Jeśli nie uzyskają oczekiwanej pomocy, grożą kolejnymi blokadami dróg.