Ateny otrzymają dziś pierwszą transzę z nowego pakietu finansowego. Pożyczka została rozpisana na 32 lata, a jej wysokość wyniesie do 86 miliardów euro. Wczoraj wieczorem, ministrowie finansów eurolandu upoważnili Europejski Mechanizm Stabilności do wypłaty środków. Dziś mija też termin spłaty prze Grecję kolejnej raty długu do Europejskiego Banku Centralnego.

Pierwsza transza będzie wynosić 13 miliardów euro, z czego Grecja będzie mogła przeznaczyć tylko miliard na pokrycie długu wewnętrznego. Pozostała suma zostanie przelana na specjalny rachunek, z którego Ateny spłacać będą kredyt pomostowy oraz zadłużenie wobec Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Z całości pożyczki około 25 miliardów euro zostanie przeznaczonych na dofinansowanie banków. W pierwszej fazie dostępnych będzie 10 miliardów. Dokładna kwota pomocy finansowej będzie zależeć od tego, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdecyduje się uczestniczyć w programie pomocowym, a także od oceny reform, do których wprowadzenia Grecja się zobowiązała.

Pierwsza ocena reform nastąpi jesienią. Międzynarodowy Fundusz Walutowy uzależnia swoją decyzję od redukcji greckiego zadłużenia.