Prawie połowa Polaków (48 %) uważa, że Andrzej Duda będzie lepszym prezydentem niż Bronisław Komorowski - wynika z sondażu CBOS. W przeświadczeniu nieco ponad jednej piątej badanych (22%) objęcie urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę oznacza zmianę na gorsze.

Reklama

37% Polaków uważa, że prezydentura Andrzeja Dudy przyczyni się do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych w kraju. Przeciwnego zdania jest 16% badanych. 31 procent spodziewa się poprawy bezpieczeństwa Polski, 14% obawia się jego pogorszenia. 29% badanych wyraża nadzieję na poprawę pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Przeciwnego zdania jest 21%. Jedynie w przypadku oceny stosunków polsko­-rosyjskich zdecydowanie częściej wyrażana jest obawa, że nastąpi ich pogorszenie, niż nadzieja na poprawę (37% wobec 13%).

Niemal połowa Polaków (47%) uważa, że decyzje Andrzeja Dudy podyktowane będą przede wszystkim dobrem kraju. Zdaniem ponad jednej trzeciej respondentów (37%) Andrzej Duda, sprawując urząd prezydenta, będzie uwzględniał w swych działaniach głównie interesy partii politycznej, z której się wywodzi.
Według sondażu CBOS, Polacy z rezerwą podchodzą do obietnic wyborczych Andrzeja Dudy. Tylko niespełna dwie piąte ankietowanych (39%) sądzi, że uda mu się wprowadzić dopłaty po 500 zł na każde dziecko w rodzinach najbiedniejszych i po 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w pozostałych rodzinach (43% w to nie wierzy). Jedynie obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku z około 3000 zł obecnie do 8000 zł w przyszłości jest częściej uznawana za możliwą do spełniania niż za nierealistyczną (41% wobec 39%).
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 1-8 lipca 2015 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.