Ukraiński Trybunał Konstytucyjny zatwierdził proponowane przez parlament zmiany w ustawie zasadniczej. Dotyczą one decentralizacji państwa.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że żadna z proponowanych zmian nie ogranicza praw człowieka. Mogą one zatem być przyjęte przez parlament na następnej sesji. Przewodniczący Rady Najwyższej Wołodymyr Hrojsman przewiduje, że nastąpi to na początku września.

Zmiany znacznie osłabiają władze centralne, a zwiększają uprawnienia lokalnych. Prezydent nie będzie już powoływać szefów administracji obwodowych czy rejonowych, ale będzie mógł inicjować proces ich odwołania, jeśli będą oni podejmować decyzje naruszające jedność terytorialną Ukrainy. Reforma wzorowana jest na polskiej z początku lat 90.

Pierwsze władze samorządowe mają zostać wybrane w październiku.