Prezydent elekt zapowiada swój udział w referendum zaplanowanym na 6 września. Będzie ono dotyczyło ordynacji wyborczej, sposobu finansowania partii politycznych i rozstrzygania wątpliwości podatkowych.

Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP Kraków zadeklarował, że jest zwolennikiem finansowania partii politycznych z budżetu. "To powoduje, że partie mają fundusze na swoją działalność i nie muszą w związku z tym ubiegać się o pieniądze od biznesu chociażby, a pamiętajmy, że życie jest takie, że nikt pieniędzy za darmo nie daje" - podkreślał prezydent elekt. W jego ocenie zachowanie budżetowych dotacji dla partii jest rozwiązaniem sprzyjającym demokracji.

Andrzej Duda przypomniał, że w kampanii prezydenckiej apelował do obecnych władz, by ich stosunek do obywatelskich wniosków w sprawie referendów uległ zmianie. Zapytany o sprawę jednomandatowych okręgów wyborczych, prezydent elekt mówił o potrzebie rzetelnej debaty. "Jeżeli już jest referendum, jeżeli mają być przez obywateli ocenione określone rozwiązania ustrojowe, to powinna być przeprowadzona rzetelna kampania informacyjna. Obywatele powinni wiedzieć jak określony system funkcjonuje, jakie przynosi skutki, w jakich krajach działa, jak wygląda tam demokracja - tej dyskusji dzisiaj w zasadzie w ogóle nie ma" - argumentował Andrzej Duda.

Prezydent elekt wskazywał na zagrożenia wynikające z wprowadzenia JOW-ów. Wymienił nierównomierny podział mandatów w stosunku do liczby uzyskanych głosów w skali kraju a także możliwość manipulowania granicami okręgów wyborczych.