Profesor Marian Zembala nowym szefem resortu zdrowia. Jest kardiochirurgiem, kierownikiem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Profesor Zembala zajmuje się transplantologią serca i płuc. Asystował przy pierwszych operacjach transplantacji serca w Polsce oraz zabiegu wszczepienia sztucznego serca człowiekowi.

W 1997 jako pierwszy w naszym kraju wykonał przeszczep pojedynczego płuca. Cztery lata temu został przewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.
W połowie lat 50. Marian Zembala podjął pracę w utworzonej wówczas Katedrze i Klinice Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, pod kierownictwem profesora Zbigniewa Religi. Następnie specjalizował się w zakresie kardiochirurgii.


W 1993 roku został dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W latach 1997-1999 był prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.
Jest autorem ponad 130 prac naukowych, publikowanych w czasopismach i książkach medycznych.


W ubiegłym roku z ramienia Platformy Obywatelskiej uzyskał mandat radnego sejmiku śląskiego V kadencji.

Marian Zembala urodził się 11 lutego 1950 w Krzepicach koło Częstochowy. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1975 do 1981 był asystentem i starszym asystentem w Klinice Chirurgii Serca tej uczelni. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych objął stanowisko adiunkta. Przez kilka lat przebywał na stażu w Holandii. W 1998 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

W latach 1991-1996 odbył liczne staże naukowe, między innymi w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji. Mieszka w Tarnowskich Górach. Żonaty, ma czworo dzieci.