Przewiduje on uproszczenie i uszczelnienie systemu podatkowego. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się jeszcze dziś późnym wieczorem.

Jak powiedziała poseł Maria Zuba z Prawa i Sprawiedliwości, na ustawę od dawna oczekują rynki i podatnicy. Jedyne zastrzeżenie największego klubu opozycyjnego dotyczy przepisów umożliwiających urzędowi kontroli skarbowej dostęp do rachunku bankowego podatnika. "Nasz klub mocno się zastanawia, czy rozszerzenie dostępu urzędu skarbowego do kont bankowych jest rozwiązaniem bezpiecznym dla obywatela. Ponadto, czy przy tego rodzaju rozwiązaniach banki nie stracą na swojej reputacji"- wyjaśniała posłanka.

Nowelizacja ordynacji podatkowej ma uporządkować relacje pomiędzy fiskusem i podatnikiem. Projekt między innymi umożliwia wprowadzenie jednego pełnomocnictwa do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych, co ma ograniczyć biurokrację. Przewiduje zwiększenie rozpiętości odsetek za opóźnienia w płaceniu podatków. Celem tego rozwiązania jest zachęcanie do samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników.

Projekt pozwala też na wyznaczanie jednego, wiodącego urzędu do postępowania w sprawach powiązanych ze sobą firm, co ma się przyczynić do usprawnienia i przyspieszenia kontroli podatkowych. Zawiera też przepisy wprowadzające możliwość składania grupowego wniosku o interpretację przepisów dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów.