Tak stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który sprawdzał działalność Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

Grzegorz Materna z UOKiKu wyjaśnia, że pod lupą znalazły się wprowadzone przez Stowarzyszenie programy jakościowe. Urząd stwierdził, że Program Gwarancji Jakości Styropianu, który miał na celu zbadanie, czy oznakowanie produktu odpowiada jego parametrom, nie dyskryminował żadnego z producentów. Co więcej, działanie PSPS miało pozytywne skutki dla konsumentów, ponieważ mogło przyczynić się do wyeliminowania z rynku oznakowań wprowadzających w błąd.

Urząd prowadził postępowanie wyjaśniające od grudnia ubiegłego roku.