Na stanowisku Komendanta Głównego Policji Marka Działoszyńskiego zastąpi nadinspektor Krzysztof Gajewski. Marek Działoszyński pełnił tę funkcję od stycznia 2012 roku, a rezygnację tłumaczył względami osobistymi.

Dziś, Marek Działoszyński złożył raport odejścia ze służby, a minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska przyjęła jego rezygnację.

Szefowa resortu spraw wewnętrznych wystąpiła z wnioskiem do premier Ewy Kopacz o powołanie na stanowisko Komendanta Głównego Policji nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego, dotychczasowego pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji.