Zakaz upraw Amflory obowiązuje w Polsce od 2013 roku. Wprowadziliśmy go jeszcze przed wycofaniem rośliny z rynku UE i wykreśleniem jej z unijnego katalogu roślin uprawnych.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany w przepisach UE wymagają wycofania z polskiego prawa rozporządzenia o zakazie stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora.

Komisja Europejska zezwoliła na uprawę Amflory - ziemniaka o dużej zawartości amylopektyny stosowanej w przemyśle, m.in. papiernictwie, oraz paszach dla zwierząt w marcu 2010 roku. Polska poprzez rozporządzenie Rady Ministrów zakazała jego uprawy od stycznia 2013 r.

Jednocześnie w grudniu 2013 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał wyrok kwestionujący autoryzację upraw Amflory; ziemniak został wycofany z rynku Unii Europejskiej, a także wykreślony z unijnego Wspólnego Katalogu Roślin Uprawnych.

Ekspertka Greenpeace zajmująca się GMO, Joanna Miś tłumaczyła PAP, że wcześniejsza autoryzacja upraw przez KE miała wiele błędów i dlatego okazała się nieprawomocna.

Ministerstwo Rolnictwa podkreślało natomiast, że w konsekwencji wyroku ETS w przepisach krajowych przestał być potrzebny zakaz stosowania materiału siewnego Amflory i konieczne stało się uchylenie rozporządzenia rządu ustanawiającego zakaz stosowania tej odmiany w Polsce.

Genetycznie modyfikowanego ziemniaka Amflora w 1996 roku zarejestrował niemiecki koncern chemiczny BASF. W bulwach rośliny nie dochodziło do syntezy amylozy, lecz powstawała tylko amylopektyna (oba związki są składnikami skrobi). Pozwalało to na uniknięcie kosztów związanych z eliminacją amylozy w przemyśle papierniczym, tekstylnym i przy produkcji spoiw, wykorzystujących skrobię.

Amflorę uprawiano m.in. w Niemczech. BASF zrezygnował z upraw w 2012 roku. (PAP)