Papież przestrzega przed współczesnym niewolnictwem. W specjalnym orędziu na obchodzony dziś 48. Światowy Dzień Pokoju Franciszek napiętnuje różne formy tego przestępstwa - od łamania prawa pracy po handel ludźmi.

Papież zwraca uwagę, że te problemy są obecne nie tylko w krajach trzeciego świata, ale także na Zachodzie, w chrześcijańskiej Europie.

To orędzie przeciwko różnym formom wyzysku człowieka przez człowieka - mówi prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski. Jako przykład podaje gospodarkę. Papież pisze, że pracownicy, także nieletni są zniewalani w różnych dziedzinach, również tam gdzie istnieje prawo pracy.

Z handlem ludźmi, kolejną formą niewolnictwa wskazaną przez papieża, mamy do czynienia także w Polsce - dodaje Piotr Mierecki, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej MSW. W latach dziewięćdziesiątych to zjawisko dotyczyło Polek, które trafiały do domów publicznych na zachodzie Europy. Dziś Polska jest krajem tranzytowym w drodze do bogatszych państw, dla przestępców trudniących się niewolnictwem. Ponadto, dla krajów mniej zamożnych od nas staliśmy się już krajem docelowym, do którego dostarcza się współczesnych niewolników - podkreśla Piotr Mierecki

Handel ludźmi w polskim prawie jest zagrożony karą od 3 do 15 lat. Franciszek w swoim przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju podkreślił, że konieczne jest, aby w naprawę sytuacji były zaangażowane nie tylko poszczególne osoby, ale także organizacje pozarządowe oraz instytucje państwowe i międzynarodowe.