Kościół Anglikański ogłosił dziś nazwisko pierwszej kobiety-biskupa. Po kilkuletnich sporach między tradycjonalistami i reformatorami, równo miesiąc temu synod Kościoła Anglikańskiego otworzył kobietom drogę do sakry biskupiej.

Nastąpiło to 20 lat po udzieleniu pierwszym kobietom święceń kapłańskich w 1994 roku. Nowa biskup Libby Lane była w tej pierwszej grupie wyświęconych. Od 7 lat prowadzi własną parafię w hrabstwie Cheshire. Jest zamężna, a jej mąż jest również księdzem i pracuje jako kapelan lotniska w Manchesterze.

Libby Lane została biskupem pomocniczym w pobliskim Stockport w diecezji Chester, zajmując stanowisko nieobsadzone od maja. W tym miesiącu rozpoczęto również rozmowy z kandydatami i kandydatkami na biskupa Nottingham. Nieobsadzone pozostają też diecezje Oxfordu, Newcastle i Glouceester.

Reklama

Nominacja ma nie tylko aspekt kościelny. Od XVI wieku Kościół Anglikański ma w Wielkiej Brytanii status wyznania państwowego, jego głową jest królowa, a 26 spośród jego biskupów zasiada w Izbie Lordów. Status wyznania państwowego oznacza, że nie może być rozbieżności między prawem kanonicznym i prawem państwowym, a uchwała synodu anglikańskiego w sprawie kobiet-biskupów trafi dziś do parlamentu, aby uzyskać ustawową sankcję.