Paweł Poszytek, Chairperson of FRSE – Foundation for the Development of the Education System
Aby utrzymać się na fali cyfrowego tsunami, potrzebny jest dziś cały zestaw zaawansowanych kompetencji, które zagwarantują pracującym Polakom bezpieczną, stabilną i satysfakcjonującą przyszłość na rynku pracy. W raporcie OECD pt. „Future of Education and Skills 2030” przedstawione zostały trzy główne obszary kompetencji przyszłości, zwane – korzystając z terminologii współczesnego biznesu – kompetencjami 4.0, które staną się standardem na polskim rynku pracy w perspektywie kilku najbliższych lat. Są to: umiejętności poznawcze (czyli kognitywne), pozwalające na – jak to określił znany futurolog Alvin Toffler – „uczenie się nowych rzeczy i oduczanie starych”, umiejętności społeczne, zwane również kompetencjami miękkimi, umożliwiające efektywną kooperację i zarządzanie zespołem, oraz kompetencje cyfrowe, związane z obsługą nowych technologii i gotowością do współpracy z rozwiązaniami z zakresu AI .