Nie dziesięć, a pięć lat trzeba będzie przechowywać PIT-y i dokumenty poświadczające źródła dochodów.

Resort finansów łagodzi swoje stanowisko w tej sprawie. Odpowiednią ustawą na dzisiejszym (16.12.2014) posiedzeniu zajmie się rząd.

Jak zapewnia wiceminister finansów Jarosław Neneman, regulacje, którymi zajmie się rząd, będą dotyczyć nieuczciwych podatników. Jeżeli urzędnicy skarbowi znajdą u kogoś dochody niewiadomego pochodzenia, to najpierw ta osoba będzie się tłumaczyć. Jeżeli będą to drobne uchybienia, które miały miejsce przed upływem 5 lat, podatnik będzie mógł poprawić zeznanie PIT i zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami. Jeżeli nieprawidłowości sięgają dalej niż 5 lat, wówczas nieuczciwemu podatnikowi grozi 75 procentowa stawka podatkowa.
Minister Jarosław Neneman zaznacza, że przepisy nie uderzą w uczciwych płatników, ponieważ urzędy skarbowe wiedzą o wszystkich legalnych dochodach Polaków. Dodatkowe źródła przychodów trzeba będzie udokumentować przez 5 lat po ich osiągnięciu. Później wystarczy je uprawdopodobnić.