Polacy coraz gorzej oceniają Sejm - wynika z listopadowego sondażu CBOS. Rosną natomiast notowania prezydenta - Prezydenturę Bronisława Komorowskiego pozytywnie ocenia 76 proc. badanych.

W ciągu miesiąca notowania izby niższej pogorszyły się - zwiększyła się liczba osób negatywnie oceniających pracę posłów (z 57 proc. do 64 proc.). O 4 punkty procentowe (do 22 proc.) zmniejszyła się grupa tych, które postrzegają ją pozytywnie. Z kolei notowania Senatu pozostają niezmie­nio­ne. Dobre opinie o działalności izby wyższej wyraża jedna czwarta badanych (24 proc.), natomiast krytykuje ją niemal połowa (47 proc.).

Notowania władz samorządowych tej i ubiegłej kadencji były względnie stabilne w stosunku do oceny sprzed miesiąca. Tuż przed wyborami zadowolenie z działalności władz lokalnych w swojej miejscowości zadeklarowało ponad trzy piąte badanych (62 proc.), natomiast niemal jedna trzecia (29 proc.) wypowiada się o niej z dezaprobatą.

Reklama

Natomiast z prezydentury Bronisława Komorowskiego zadowolonych jest ponad trzy czwarte (76 proc.) badanych, źle ocenia ją 14 proc. Są to najlepsze notowania głowy państwa w tej kadencji. W porównaniu z październikiem pozytywne opinie na temat prezydenta wzrosły o 1 punkt proc., z wrześniem - o 3 punkty proc., a wobec sierpnia nastąpił wzrost o 8 punktów proc.

Pozytywne nastawienie (50 proc.) wobec obecnej głowy państwa przeważa nad krytycznym (36 proc.) wśród osób głosujących w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2010 r. na Jarosława Kaczyńskiego.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6-16 listopada 2014 roku na liczącej 934 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.