3 miliony kobiet w Polsce może być ofiarami przemocy domowej. Takie szacunki przedstawiła pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania. Małgorzata Fuszara rozpoczęła kampanię "16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet".

Pełnomocniczka rządu zwraca uwagę na to, że w 90 procent przypadków krzywdzenia - ofiarami są kobiety a sprawcami mężczyźni- ze wszystkich środowisk społecznych. Dopuszczają sie przemocy jak i są ofiarami przemocy zarówno osoby wykształcone jak i nie wykształcone, ze wszystkich grup społeczno - zawodowych. Jest mitem i stereotypem, że to się przydarza komuś innemu, kto ma szczególne cechy predysponujące - powiedziała Małgorzata Fuszara.

Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk powiedział, że prawo jest po stronie pokrzywdzonych. Również w przypadku trudnej do zdiagnozowania przemocy seksualnej prawo zmienia się na korzyść pokrzywdzonych - zapewnia minister sprawiedliwości. Wyjaśnia, że przestępstwo zgwałcenia jest czynem ściganym z urzędu, a nie na wniosek pokrzywdzonego. Zmieniają się też przepisy procedury karnej w ten sposób, że pokrzywdzone kobiety będą przesłuchiwane tylko raz, przed sądem, w procedurze znacznie eliminującej stres. Zasadą będzie przesłuchanie jednokrotne, a gdyby było konieczne kolejne - będzie mogło odbyć się na zasadzie wideokonferencji. Kobiety mają również być lepiej chronione jako świadkowie zeznający przeciwko sprawcy. W trakcie opracowywania są przepisy, które mogą to umożliwić - zapewnia minister sprawiedliwości.

Reklama

Szef resortu pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak Kamysz zaznacza, że w rozpoznawaniu i pomocy osobom pokrzywdzonym należy nadal szkolić pracowników socjalnych, ale trzeba też budzić wrażliwość społeczną: Musimy reagować na przemoc w naszym otoczeniu, ponieważ nigdy nie będzie tak, ze na każdym rogu będzie policjant, a przy każdej rodzinie pracownik pomocy społecznej. Ważna jest też współodpowiedzialność jako członków rodziny, sąsiadów, czy innych osób widzących przemoc - mówił Władysław Kosiniak Kamysz.
W czasie 16-tu dni przeciwko przemocy wobec kobiet mają odbywać się konferencje, debaty i happeningi informujące o tym problemie Symbolem wsparcia dla idei przeciwdziałania przemocy ma być biała wstążka. Ruch białej wstążki działa już w 57 krajach na świecie, a został zainicjowany w Kanadzie, po zabójstwie 24 kobiet i 4 mężczyzn przez sprawcę deklarującego że walczy z feminizmem.