Nie widać końca zamieszania związanego z niedzielnymi wyborami. Media informują o wysokości wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za przebieg liczenia głosów.

Jak informuje Super Ekspress powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdzała wykonanie budżetu państwa w 2012 r. przez Krajowe Biuro Wyborcze, miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego KBW wynosiło 21 tys. zł. I było wyższe, w porównaniu z 2011 r., o 5 tys. zł. Z kolei zarobki zwykłych pracowników Biura to ok. 5,3 tys. zł.