Czy wyłoni się ostateczny kształt przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej. Jutro w Brukseli spotkają się ministrowie finansów państw członkowskich. Także dziś kluczowe negocjacje w tej sprawie odbędą przedstawiciele Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego.

Najpierw trzeba znaleźć porozumienie w sprawie budżetów korygujących na rok 2014. Komisja Europejska przedstawiła szereg poprawek biorąc pod uwagę m.in. nieplanowane wcześniej płatności w tym roku związane ze wsparciem dla Ukrainy czy z polityką spójności.

Kolejnym wyzwaniem będzie ustalenie ram unijnej kasy na przyszły rok, którą państwa członkowskie chcą uszczuplić w porównaniu z propozycjią Komisji, a europosłowie chcą zwiększyć. Bruksela zaproponowała także, by dokonać cięć w wydatkach na rolnictwo i środki z tej puli przeznaczyć na inne cele. Większość unijnych ministrów rolnictwa na ostatnim spotkaniu sprzeciwiła się jednak takiemu rozwiązaniu.

Jeśli do poniedziałku, 17 listopada, nie uda się osiągnąć porozumienia w tych sprawach, Komisja Europejska będzie musiała przedstawić nową propozycję budżetu na rok 2015.