To drużyna zwycięzców - tak o swojej Komisji mówi jej szef Jean-Claude Juncker. Dziś w Brukseli ogłosił nazwiska komisarzy i podział kompetencji.

Jeśli w przyszłym miesiącu całą Komisję zatwierdzi Parlament Europejski, będzie mogła rozpocząć prace od 1-ego listopada. Jej kadencja skończy się w 2019 roku.

Bieńkowska komisarzem do spraw rynku wewnętrznego / PAP / Radek Pietruszka

W nowej Komisji zasiądzie pięciu były premierów, czterech wicepremierów, 19 byłych ministrów, siedmiu powracających do Brukseli byłych komisarzy, oraz ośmiu byłych europosłów. Polka, Elżbieta Bieńkowska będzie komisarzem do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości, oraz małych i średnich firm.

Struktura nowej Komisji została zmieniona w porównaniu z obecną. Teka przyznana Polsce też została zmodyfikowana. Usługi finansowe z rynku wewnętrznego zostały wyłączone, ale Elżbieta Bieńkowska dostała dodatkowo przemysł i kwestie dotyczące małych i średnich firm.

"To maszynownia realnej gospodarki" - powiedział szef Komisji Jean-Claude Juncker.