OBWE zawiesza swoją misję na Ukrainie. Decyzja ma związek z licznymi zatrzymaniami urzędników misji we wschodniej Ukrainie.

Przedstawiciele organizacji zaprzeczają, by wycofanie się OBWE z Ukrainy miało związek z niedawnym zwolnieniem 4 obserwatorów, którzy byli przetrzymywani przez ponad miesiąc. Wcześniej separatyści zwolnili 4 innych przedstawicieli misji OBWE. Wszystkie osiem osób powróciło w dobrej kondycji, a ich uwolnienie było bezwarunkowe - powiedział zastępca szefa misji obserwatorów Aleksander Hug.

OBWE zapewnia, że powróci na Ukrainę, gdy tylko sytuacja w tym kraju ustabilizuje się i pozwoli na normalną pracę przedstawicielom tej organizacji.