Europejski Komitet Zapobiegania Torturom krytykuje Litwę za przemoc i złe warunki panujące w tamtejszych więzieniach. Eksperci Komitetu odwiedzili zakłady karne, posterunki policji, areszty, ośrodki dla azylantów oraz szpitale psychiatryczne. Mają prawo dokonania kontroli w każdym momencie.

Sytuacja w wielu litewskich więzieniach budzi zaniepokojenie ekspertów Komitetu. Opublikowany raport stwierdza, że skargi składane przez więźniów na brutalność służby więziennej okazały wiarygodne, potwierdzone także dokumentacją medyczną. Szczególnie złą sytuację stwierdzono w więzieniu w Olicie nad Niemnem. Wymierzanie ciosów, kopanie i bicie pałką, to często stosowane praktyki przez więziennych strażników. Raport zarzuca także nieskuteczność i iluzoryczność dochodzeń w wyjaśnianiu skarg na złe traktowanie.

Zaniepokojenie Komitetu wzbudziła też przemoc panująca wśród więźniów, spowodowana nieobecnością funkcjonariuszy, szczególnie w weekendy i w nocy. Eksperci zwrócili też uwagę na przepełnienie cel zarówno w aresztach, jak i więzieniach, oraz na panujące w nich fatalne warunki sanitarne - nieoddzielone toalety, brudne koce i materace oraz ograniczony dostęp do dziennego światła. Komitet zalecił władzom w Wilnie bezzwłoczne wprowadzenie zalecanych zmian, jak również programu szkoleń więziennego personelu.