Poseł PiS Krzysztof Szczerski wystąpił z listem otwartym do Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz. Jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa domaga się interwencji w sprawie "narastającej nietolerancji na tle religijnym".

Jego zdaniem, jej ofiarami padają w Polsce ostatnio katolicy, którzy podpisali tak zwaną Deklarację wiary pracowników służby zdrowia. "Wyrażam zdumienie i zatrwożenie, iż nietolerancja ta przybiera nie tylko formę nagonki i publicznego linczu, ale także wiąże się z wywieraniem presji powiązanej z domyślnymi groźbami wyciągania konsekwencji wobec sygnatariuszy Deklaracji" - napisał poseł Szczerski w liście do profesor Ireny Lipowicz.

Według Szczerskiego, działania takie naruszają ich prawa obywatelskie i są sprzeczne z artykułem 53. Konstytucji, który zapewnia każdemu wolność sumienia i religii. Groźby polegające na sugerowaniu zrywania kontraktów z NFZ oraz pozbawiania sygnatariuszy deklaracji pracy padały z ust przedstawicieli władz publicznych - zaznaczył Szczerski.